Ko mēs darām?

SIA Māju Projektu serviss nodrošina profesionālu nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sadarbojoties ar labākajiem nozaru ekspertiem un uzticamiem sadarbības partneriem.


Nodrošinām šada veida nekustamo īpašumu pārvaldīšanu:
Daudzdzīvokļu ēkas
Privātmājas un to pieguļošā teritorija
Industriāli objekti un komerctelpas

Pārvaldīšanas ietvaros sniedzam šādus pakalpojumus:
Personīga Pārvaldnieka nodrošināšana
Telpu, Ēku un teritoriju uzkopšana
Avārijas dienests 24h diennaktī
Nekustamā īpašuma tehniskā uzturēšana un apkalpošana
Garantijas darbu izpildes kontrole
Kopīpašuma pārvaldīšana un (administrēšana)
Konsultācijas un praktiska palīdzība novadot pārvaldnieka maiņas procesu (Iespējami objektīvi izvērtējam esošo Pārvaldības situāciju, sniedzam rekomendācijas tālākai rīcībai, konsultējam dokumentācijas sakārtošanas jautājumos)
Juridiskais atbalsts, parādu administrēšana
Nekustamā īpašuma Renovācijas un rekonstrukcijas projektu vadība/ uzraudzība

parallax background

Pakalpojumu cenrādis

ĒKAS UN TERITORIJAS UZKOPŠANA

Ēkas un teritorijas uzkopšanas darbi ietver šādus pakalpojumus:


Kāpņu telpu, koplietošanas telpu ikdienas uzkopšana
Kāpņu telpu, koplietošanas telpu ģenerāltīrīšana
Teritorijas ikdienas uzkopšana
Teritoriju labiekārtošana, apstādījumu kopšana, zālāju uzturēšana un apzaļumošana
Sniega tīrīšana, izvešana, apledojuma likvidēšana
Deratizācija, dezinsekcija
NĪP TEHNISKĀ UZTURĒŠANA

NĪP tehniskā uzturēšana iekļauj šādus pakalpojumus:


Elektroapgādes sistēmas un apgaismojuma uzturēšana
Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkalpošana
Gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkalpošana
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana
Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas tehniskā apkalpošana
Liftu tehniskā apkalpošana
Sīkie remonta darbi
Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
Avārijas dienests 24 h diennaktī
Enerģētika pakalpojumi
KOPĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANA UN ADMINISTRĀCIJA

Kopīpašuma pārvaldīšana un administrācija iekļauj šādus pakalpojumus:


Komunālo pakalpojumu piegāde un līgumu slēgšana
Ēkas finansu uzskaites nodrošināšana
Darbu izpildes kontrole
Parādu piedziņa, juridiskais atbalsts, lietvedība
Kopīpašuma sapulču organizēšana
Klientu apkalpošanas centrs 24 h diennaktī
Remontdarbu organizēšana u.c. dzīvokļu īpašnieku lēmumu īstenošana